Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

O projektu

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.09/01.0004

Datum zahájení realizace
pilotního projektu: 01. 04. 2009

Datum ukončení realizace
pilotního projektu: 31. 10. 2011

Datum zahájení udržitelnosti
projektu: 01. 11. 2011

Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
Czech republic
telefon: +420 572 548 198
mail: epi@edukomplex.cz

Cílem projektu je významně rozvinout profesní manažerské kompetence vedoucích pracovníků základních a středních škol v oblasti komunikace, moderních pedagogických metod, řízení lidských zdrojů a personalistiky, etiky a etikety, dovedností manažera, marketingového řízení školy, psychologie, principů manažerského účetnictví, právního minima aj. Studijní texty jsou vytvořeny špičkovými odborníky z celé České republiky. Studenti budou moci na svém rozvoji pracovat kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím distančního a e-learningového studia. Výsledkem studia vedoucích pracovníků bude jejich zlepšené postavení jako manažera a leadera, schopnost vytvořit inovační strategii s cílem dosažení jedinečnosti své školy. Protože studium bude probíhat dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. budou předměty ohodnoceny kredity, které potom bude moci absolvent využít v eventuelním dalším studiu na vysoké škole. V rámci pilotního projektu předpokládáme zapojit do studia 30 vedoucích pracovníků základních a středních škol. Po doladění projektu předpokládáme v následujících letech každý rok studijní skupinu o 30 studentech.

Číslo modulu Název modulu Tutor
M02 Dovednosti a komunikace řídícího pracovníka ve škole Ing. Ondřej Šabata
M03 Informační systémy ve školství Ing. Jindřich Petrucha, PhD.
M04 Moderní pedagogické metody Doc. Ing. Antonín Malach, CSc.
M05 Řízení lidských zdrojů a personalistiky ve školství Ing. Iva Matušíková, B.B.S.
M06 Etika a etiketa Ing. Vladimíra Hlaváčková
M07 Politologie Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc.
M08 Dovednosti manažera Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., h. doc., MBA
M09 Strategický management Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
M10 Projektový management Ing. Robert Jurča
M11 Strategické cíle vzdělávací soustavy ČR Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., h. doc., MBA
M12 Strategie České školní inspekce Mgr. Libuše Parmová
M13 Marketingové řízení školy Ing. Iva Matušíková, DiS, B.B.S.
M14 Leadership Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., h. doc., MBA
M15 Psychologie a organizační chování Mgr. Pavla Andrýsková
M16 Niterný leadership Ing. Oldřich Kratochvíl, h. prof., Ph.D., CSc., Dr. h. c., MBA
M17 Bezpečnost práce ve školství Mgr. et. Bc. Zbyněk Andrýsek
M18 Udržitelný rozvoj Ing. Hynek Dušek
M19 Procesní řízení školy Ing. Jan Adámek
M20 Řízení ekonomiky školy Ing. Tibor Hlačina
M21 Účetnictví školy Ing. Alena Poncarová
M22 Daňová soustava Ing. Alena Poncarová
M23 Právo pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení JUDr. Radomíra Veselá
M24 Administrativní management Ing. Miroslava Lovichová
M25 Řízení školy v krizových situacích Ing. Oldřich Kratochvíl, h. prof., Ph.D., CSc., Dr. h. c., MBA